سید جواد ذاکر

Music v:12 Music v:12 Music v:12 Music v:12

آخرین مطالب ارسالی

کربلایی سید علی فالی به یاد ا سید جواد ذاکر
سید جواد ذاکر و حاج نریمان پناهی-میلاد حضرت فاطمه (س)83(صوتی)
لینک جدید کانال تگرام وب
سید جواد ذاکر-شب هشتم محرم83 لواالزینب (صوتی)
مداحی حاج محسن داداشی و کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر
اخرین رباعی که ا سید جواد ذاکر در مشهد الرضا سال 85
سید جواد ذاکر-محرم83 صوتی
تحویلدار و عینی فرد-فاطمیه93 رفسنجان به یاد ذاکر
سید جواد ذاکر-شب 15 محرم 82 (صوتی)
جلسه مشترک ا سید جواد ذاکر و مومنی و باقری -محرم82 صوتی
سید جواد ذاکر-گلچین محرم 82 (صوتی)
عینی فرد به یاد ذاکر-شیراز93
سید جواد ذاکر-عاشورا 81 هیات شیفتگان (صوتی)
سید جواد ذاکر-گلچین محرم 82 صوتی
شادی روح ا سید جواد ذاکر صلوات
عینی فرد به یاد ذاکر-رمضان89
علیمی وعینی فرد به یاد ذاکر-شهادت امام رضا (ع)94
پنجمین سالگرد ذاکر-فیروق (پخش برای اولین بار)
سید جواد ذاکر-گلچین محرم81 صوتی
ماجرای اولین دیدار ا سید جواد ذاکر و استاد عینی فرد
صحبت های کربلایی حسین عینی فرد درباره رمز ماندگاری سید
سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی-گلچین محرم صوتی
سید جواد ذاکر-محرم79 (صوتی)
مداحی زیبای کربلایی علیرضا عسگری به یاد ا سید جواد ذاکر
سید جواد ذاکر-گلچین محرم80 (صوتی)
صحبت های کربلایی حسین عینی فرد درباره ا سید جواد ذاکر
صحبت های علیمی درباره ا سید جواد ذاکر در اربعین حضرت علی (ع) سال 96
سید جواد ذاکر-فاطمیه84 شیراز (صوتی)
سید جواد ذاکر-فاطمیه84-شب چهارم-کاشان (صوتی)
سید جواد ذاکر-فاطمیه84(صوتی)
سید جواد ذاکر-فاطمیه84 لوای الزینب قم (صوتی)
سید جواد ذاکر-شب دوم فاطمیه84کاشان (صوتی)
سید جواد ذاکر-فاطمیه84(صوتی)
سید جواد ذاکر-فاطمیه83-شیفتگان-صوتی
سید جواد ذاکر-فاطمیه83-کاشان(صوتی)
سید جواد ذاکر -فاطمیه83 (صوتی)
سید جواد ذاکر-فاطمیه دوم 81 (صوتی)
سید جواد ذاکر-فاطمیه دوم 82 صوتی
حاج احد قدمی به یاد ذاکر و فیضی
مداحی ا سید جواد ذاکر درباره مرگ
سید جواد ذاکر-شهادت حضرت مسلم سال 82 (صوتی)
سید جواد ذاکر-فاطمیه 81 -هیات شیفتگان -شب دوم (صوتی)
سید جواد ذاکر-فاطمیه 81 -هیات شیفتگان -شب اول (صوتی)
سید جواد ذاکر-فاطمیه80 (صوتی)
سید جواد ذاکر-فاطمیه79 صوتی
سید جواد ذاکر-عید غدیر84 (صوتی)
سید جواد ذاکر و استاد عینی فرد-هیات ساقی کوثر تهران (اذری های مقیم تهران)به صورت صوتی
سید جواد ذاکر مراسم پیوند حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه(س) سال 81(صوتی)
سید جواد ذاکر و سید علی مومنی-شب اول میلاد حضرت علی (ع) سال 82
سید جواد ذاکر مراسم پیوند حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه(س) سال 80(صوتی)
تعداد کل صفحات : 16 | 1 2 3 4 5 6 7 ...