سید جواد ذاکر بسم رب الحسین- چه خوبه ذاکرا باشند اهل ولا *که بعد مردن هم بشه یاد از اونا*به یاد ذاکری واسم شد خاطره*می بینم هر کی رو یاد سید ذاکره*این وبلاگ به عشق عمه سادات و به یاد ذاکر افسانه ای مرحوم آ سید جواد ذاکر ساخته شده است http://levaozzeynab-zaker.com 2018-01-23T02:49:10+01:00 text/html 2018-01-06T02:03:06+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله آرشیو ا سید جواد ذاکر و کربلایی حسین عینی فرد در یک هارد یک ترا بایت http://levaozzeynab-zaker.com/post/858 <div style="text-align: center;">آرشیو ا سید جواد ذاکر و کربلایی حسین عینی فرد در یک هارد یک ترا بایت موجود می باشد . دوستانی که تمایل به خرید دارند لطفا شماره خودشان را به صورت پیام خصوصی ارسال کنند تا شرایط دریافت را برایشان توضیح دهیم.ارسال به همه نقاط کشور</div><div style="text-align: center;"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(234, 234, 234); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(234, 234, 234); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; color: rgb(255, 0, 0);"><strong><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8249072976/click.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8249072976/click.gif" width="390" height="115"><br></strong></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><span style="font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(234, 234, 234); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8308318084/photo_2017_09_13_03_41_30.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308318084/photo_2017_09_13_03_41_30.jpg" class="shrinkToFit" width="356" height="633"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><center style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(234, 234, 234); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div style="text-align: center;"><br class="Apple-interchange-newline"><img src="http://s1.picofile.com/file/7993079137/nazar_3.gif" alt="" style="width: 335px; height: 75px;" width="465" height="117"><br><br></div></center><center style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(234, 234, 234); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><p align="center"><strong><a href="http://zibasazeaisan.blogfa.com/" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 17, 17);"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/68.gif" alt="" width="393" height="40" border="0"></a></strong></p></center><br class="Apple-interchange-newline"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-11-29T00:22:16+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-شهادت امام موسی کاظم (ع)84 در مشهد به صورت صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/800 <div align="center">سید جواد ذاکر و ذاکرین دیگر اهل بیت -شهادت امام موسی کاظم (ع)84 در مشهد به صورت صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">75 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8312807892/zaker_shahadate_amam_mosa_kazem84_mashhad_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884184/0_icon_6_.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884184/0_icon_6_.jpg"></a> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img class="shrinkToFit" alt="http://s7.picofile.com/file/8242029818/emam.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8242029818/emam.jpg" width="483" height="362" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"></div> text/html 2017-11-29T00:20:09+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-میلاد حضرت رقیه (س)81 صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/799 <div align="center">سید جواد ذاکر-میلاد حضرت رقیه (س)81 صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">77 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8312807784/zaker_milad_hazrate_roghayeh81_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884500/0_icon_13_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884500/0_icon_13_.gif" class="transparent"></a> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img class="shrinkToFit" alt="http://s3.picofile.com/file/8215768234/zaker_vaezi.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/8215768234/zaker_vaezi.jpg" height="383" width="511" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"></div> text/html 2017-11-29T00:16:38+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-مبعث پیامبر84 در مشهد به صورت صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/798 <div align="center">سید جواد ذاکر&nbsp; و ذاکرین اهل بیت -مبعث پیامبر84 در مشهد به صورت صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">76 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312884468/0_icon_12_.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8312884468/0_icon_12_.gif" class="transparent" width="279" height="64"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8312807750/zaker_mabase_peyambar84_mashhad_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884284/0_icon_8_.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884284/0_icon_8_.jpg" width="342" height="341"></a> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img src="http://s9.picofile.com/file/8292181026/12.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8292181026/12.jpg" class="shrinkToFit" height="489" width="489" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"></div> text/html 2017-11-28T02:24:49+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-میلاد حضرت علی (ع)83 به صورت صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/797 <div align="center">&nbsp;آ سید جواد ذاکر و حاج علیرضا شریف و کربلایی سید علی مومنی -میلاد حضرت علی (ع)83 به صورت صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">77 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8312807600/zaker_milad_hazrat_ali_sahrivar83_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884134/0_icon_6_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884134/0_icon_6_.gif" width="270" height="260"></a> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s3.picofile.com/file/8204327826/h.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/8204327826/h.jpg" height="624" width="468" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"></div> text/html 2017-11-28T02:22:57+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-شهادت حضرت زینب (س)84 هیات لواالزینب به صورت صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/796 <div align="center">سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی -شهادت حضرت زینب (س)84 هیات لواالزینب به صورت صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">78 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8312807550/zaker_shahadate_hazrate_zeynab84leva_mordad_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884100/0_icon_5_.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884100/0_icon_5_.png" class="transparent" width="380" height="136"></a> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8200554800/leva9_13_.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8200554800/leva9_13_.jpg" height="419" width="523" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"></div> text/html 2017-11-28T02:21:15+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-مبعث82 در مشهد صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/795 <div align="center">جلسه مبعث سال 82 در هیات انصار الحسین مشهد با نوای ا سید جواد ذاکر و حاج مهدی اکبری و حاج مهدی مختاری و دیگر ذاکرین اهل بیت</div><div align="center"><br></div><div align="center">80 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312884092/0_icon_5_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8312884092/0_icon_5_.jpg" width="184" height="184"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8312807142/zaker_mabaas_82.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884084/0_icon_5_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884084/0_icon_5_.gif" class="transparent" width="377" height="160"></a> </div><div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8216277784/mabas.jpg" alt="http://s3.picofile.com/file/8216277784/mabas.jpg" width="456" height="342"></div> text/html 2017-11-28T02:19:22+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-شهادت حضرت معصومه (س)81 صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/794 <div align="center">سید جواد ذاکر-شهادت حضرت معصومه (س)81 صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">90 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8312807100/zaker_shahadate_hazrate_masomeh81_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884050/0_icon_4_.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884050/0_icon_4_.png" class="transparent" width="267" height="282"></a> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img src="http://s1.picofile.com/file/8284201226/13.gif" alt="http://s1.picofile.com/file/8284201226/13.gif" width="467" height="392" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><p align="center" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>** پخش اختصاصی وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر **</strong></span></p><p align="center" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></p><p align="center" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است</strong></span></p><div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></div></div> text/html 2017-11-28T02:17:27+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-شهادت امام صادق (ع)صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/793 <div align="center">آ سید جواد ذاکر&nbsp; &nbsp;و کربلایی حمید علیمی -شهادت امام صادق (ع) در تبریز صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">90 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8312807084/zaker_shahatate_emam_sadegh_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884042/0_icon_4_.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884042/0_icon_4_.jpg" width="362" height="239"></a> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p align="center" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>** پخش اختصاصی وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر **</strong></span></p><p align="center" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></p><p align="center" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است</strong></span></p><div align="center" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br><br><br><img alt="http://s6.picofile.com/file/8251891650/jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8251891650/jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.jpg" width="470" height="320"></div></div> text/html 2017-11-28T02:15:30+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی -میلاد حضرت علی (ع)81 صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/792 <div align="center">سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی -میلاد حضرت علی (ع)81 صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">82 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8312806934/zaker_milad_hazrate_ali81_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884026/0_icon_4_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884026/0_icon_4_.gif" class="shrinkToFit" width="349" height="88"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br> </div><div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s7.picofile.com/file/8252431242/%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_24_.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8252431242/%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_24_.jpg" width="459" height="344" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"></div> text/html 2017-11-28T02:13:50+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-میلاد حضرت سجاد (ع) سال 81 صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/791 <div align="center">سید جواد ذاکر-میلاد حضرت سجاد (ع) سال 81 صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">84 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8312806900/zaker_milad_amam_sajad_81_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312882784/0_icon_3_.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8312882784/0_icon_3_.png" class="transparent" width="256" height="256"></a> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8248083584/gggggggggggg.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8248083584/gggggggggggg.jpg" height="340" width="454"><br></div><div><br></div></div> text/html 2017-11-28T02:11:35+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-میلاد حضرت رقیه (س)80 صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/790 <div align="center">سید جواد ذاکر و حاج احمد واعظی و حاج حسین سیب سرخی و حاج علیرضا شریف -میلاد حضرت رقیه (س)80 صوتی <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">86 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8312806850/zaker_milad_hazrate_righayeh80_vaezi_sibsorkhi_kashan_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8312884000/0_icon_3_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8312884000/0_icon_3_.jpg" width="375" height="144"></a></div><div align="center"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img src="http://s9.picofile.com/file/8304730634/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_1_.JPG" alt="http://s9.picofile.com/file/8304730634/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_1_.JPG" width="515" height="421" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8253522342/5_5_.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8253522342/5_5_.gif" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"></div> text/html 2017-11-28T02:09:27+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-شهادت حضرت زینب (س)83 کاشان به صورت صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/789 <div align="center">آ سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی و کربلایی سید علی مومنی-شهادت حضرت زینب (س)83 کاشان به صورت صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">90 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8312806768/zaker_shahadate_hazrate_zeynab83kashan_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8312883984/0_icon_3_.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8312883984/0_icon_3_.gif" class="shrinkToFit" width="364" height="92"></a></div><div align="center"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8252796384/hhhhhhh.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8252796384/hhhhhhh.jpg" height="364" width="486" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8195219076/clic_17_.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8195219076/clic_17_.gif" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"></div> text/html 2017-11-28T02:07:24+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-میلاد حضرت زهرا (س)81 صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/788 <div align="center">سید جواد ذاکر-میلاد حضرت زهرا (س)81 صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">110 دقیقه فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8312806542/zaker_milad_hazrate_zahra81_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8312883942/0_icon_2_.png" alt="http://s9.picofile.com/file/8312883942/0_icon_2_.png" class="transparent" width="344" height="181"></a> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305568018/%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305568018/%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1_%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87.jpg" class="shrinkToFit" width="487" height="487" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8195219076/clic_17_.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8195219076/clic_17_.gif" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><p style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>** پخش اختصاصی **</strong></span></p><p style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></p><p style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است</strong></span></p></div> text/html 2017-11-28T02:05:43+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-شب اول صفر83 به صورت صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/787 <div align="center">سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی -شب اول صفر83 در زنجان به صورت صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">90 دقیقه در قالب یک فایل صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8312806334/zaker_sahab1safar83_part1_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8312883918/0_icon_1_.png" alt="http://s9.picofile.com/file/8312883918/0_icon_1_.png" class="transparent" width="394" height="117"></a> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8305754868/%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85_2_.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8305754868/%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85_2_.JPG" width="493" height="403" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8259491918/6.png" src="http://s6.picofile.com/file/8259491918/6.png" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"></div>