سید جواد ذاکر بسم رب الحسین- چه خوبه ذاکرا باشند اهل ولا *که بعد مردن هم بشه یاد از اونا*به یاد ذاکری واسم شد خاطره*می بینم هر کی رو یاد سید ذاکره*این وبلاگ به عشق عمه سادات و به یاد ذاکر افسانه ای مرحوم آ سید جواد ذاکر ساخته شده است http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com 2017-10-23T05:26:25+01:00 text/html 2017-10-22T22:15:12+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله جلسه مشترک ا سید جواد ذاکر و مومنی و باقری -محرم82 صوتی http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/739 <div align="center">جلسه مشترک ا سید جواد ذاکر و کربلایی سید علی مومنی و کربلایی جعفر باقری در محرم 82 به صورت صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">50 دقیقه صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>** پخش از&nbsp; وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر **</strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <span style="color: #ff0000;"><strong>کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است </strong></span><br><br><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8252437668/1_2_.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8252437668/1_2_.gif"><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8252437668/1_2_.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8252437668/1_2_.gif"><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8252437668/1_2_.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8252437668/1_2_.gif"><br><br><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8309547626/zaker_moharam82_ba_baghari_v_momeni.mp3.html" target="" title=""><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8259594526/4_7_.png" src="http://s7.picofile.com/file/8259594526/4_7_.png"></a><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8268879626/jh.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8268879626/jh.jpg" class="shrinkToFit" height="351" width="468"><br><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8254219918/5_6_.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8254219918/5_6_.gif"><br> <br> </div> text/html 2017-10-21T21:10:42+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله سید جواد ذاکر-گلچین محرم 82 (صوتی) http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/738 <div align="center">سید جوادذاکر-گلچین محرم82 به صورت صوتی<br><br>5 ساعت فایل صوتی در قالب یک فایل</div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8259490768/47.gif" src="http://s7.picofile.com/file/8259490768/47.gif"><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8259490718/93.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8259490718/93.gif"><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8309547000/zaker_moharam82.mp3.html" target="" title=""><img alt="http://s7.picofile.com/file/8259490168/4_2_.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8259490168/4_2_.jpg" height="163" width="366"></a></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8268664350/jhg.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8268664350/jhg.jpg" height="559" width="449"></div> text/html 2017-10-21T06:34:20+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله عینی فرد به یاد ذاکر-شیراز93 http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/737 <div align="center">مداحی کربلایی حسین عینی فرد به یاد ا سید جواد ذاکر-شب اول وفات بی بی ام البنین سال 93 در شیراز<br><br></div><div id="15085802217987420" align="center"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ujB5I/vt/frame" height="100%" width="100%"><br></iframe></div></div> text/html 2017-10-17T20:51:54+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله سید جواد ذاکر-عاشورا 81 هیات شیفتگان (صوتی) http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/733 <div align="center">سید جواد ذاکر-عاشورا 81 هیات شیفتگان (صوتی)</div><div align="center"><br></div><div align="center">55 دقیقه صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>** پخش اختصاصی وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر **</strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است </strong></span></p><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8309281276/zaker_moharam81_ashra_shiftegan_2_.mp3.html" target="" title=""><img class="transparent" alt="http://s7.picofile.com/file/8259594526/4_7_.png" src="http://s7.picofile.com/file/8259594526/4_7_.png"></a><br><img alt="http://s6.picofile.com/file/8267194434/h.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8267194434/h.jpg" height="355" width="493"><br><br><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8253576192/6.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8253576192/6.gif" height="53" width="414"><br> </div> text/html 2017-10-16T21:32:04+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله سید جواد ذاکر-گلچین محرم 82 صوتی http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/732 <div align="center">سید جواد ذاکر-گلچین محرم 82 صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">پارت دوم صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">7 ساعت صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>** پخش اختصاصی وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر **</strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است </strong></span></p><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8308936276/moharam81.mp3.html" target="" title=""><img alt="http://s7.picofile.com/file/8253522300/4_1_.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8253522300/4_1_.jpg"></a><br><br><img alt="http://s9.picofile.com/file/8267883026/عغف.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8267883026/عغف.jpg" width="496" height="372"><br><br><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8253576192/6.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8253576192/6.gif" width="414" height="53"><br> </div> text/html 2017-10-14T20:40:22+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله شادی روح ا سید جواد ذاکر صلوات http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/731 <div align="center">شادی روح ا سید جواد ذاکر صلوات <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/Oq2Zr]</div> text/html 2017-10-12T00:09:48+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله عینی فرد به یاد ذاکر-رمضان89 http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/730 <div align="center">عینی فرد به یاد ذاکر-رمضان89-حیدریون زنجان</div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/wRktE] </div> text/html 2017-10-12T00:06:42+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله علیمی وعینی فرد به یاد ذاکر-شهادت امام رضا (ع)94 http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/729 <div align="center">علیمی و عینی فرد به یاد ذاکر-شهادت امام رضا (ع)94 <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/PwiUG]</div> text/html 2017-10-10T21:19:44+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله پنجمین سالگرد ذاکر-فیروق (پخش برای اولین بار) http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/728 <div align="center">پنجمین سالگرد ذاکر-فیروق (پخش برای اولین بار) <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/g7jeB]</div> text/html 2017-10-06T22:29:19+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله سید جواد ذاکر-گلچین محرم81 صوتی http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/727 <div align="center">سید جواد ذاکر-گلچین محرم81 صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">4 ساعت و نیم صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8249072976/click.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8249072976/click.gif" width="390" height="115"><br><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308134418/zaker_moharam81.mp3.html" target="" title=""><img alt="http://s7.picofile.com/file/8251965084/4_4_.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8251965084/4_4_.jpg"></a><br><br><br><img alt="http://s2.picofile.com/file/8264651976/hg.jpg" src="http://s2.picofile.com/file/8264651976/hg.jpg" width="496" height="338"> </div> text/html 2017-10-05T21:52:21+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله ارشیو مداحی های کربلایی حسین عینی فرد http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/726 <div align="center">128 دی وی از مراسمات کربلایی حسین عینی فرد به علاوه یه هارد اکسترنال یک ترابایت از مداحی های کربلایی حسین عینی فرد اماده فروش می باشد دوستانی که تمایل به خرید دارند می توانند پیام بگذراند <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">نمونه ای از دی وی دی ها<br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8308318076/photo_2017_09_12_15_36_55.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8308318076/photo_2017_09_12_15_36_55.jpg" class="shrinkToFit" width="463" height="260"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8308318068/photo_2017_09_12_15_36_50.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308318068/photo_2017_09_12_15_36_50.jpg" class="shrinkToFit" width="462" height="258"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8308318084/photo_2017_09_13_03_41_30.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308318084/photo_2017_09_13_03_41_30.jpg" class="shrinkToFit" width="356" height="633"></div> text/html 2017-10-04T21:50:14+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله ماجرای اولین دیدار ا سید جواد ذاکر و استاد عینی فرد http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/725 <div align="center">ماجرای اولین دیدار ا سید جواد ذاکر و استاد عینی فرد از زبان کربلایی حسین عینی فرد به صورت تصویری به علاوه داستان کفنی که یک ارمنی برای استاد شریعت اورده بود <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/RWBas]</div> text/html 2017-10-02T21:51:38+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله صحبت های کربلایی حسین عینی فرد درباره رمز ماندگاری سید http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/724 <div align="center">صحبت های کربلایی حسین عینی فرد درباره رمز ماندگاری سید و اینکه ببینید خط و مرامش چی بوده که اسطوره شده <br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">[http://www.aparat.com/v/dIBGS]</div><div align="center"><br></div><br> text/html 2017-10-01T22:50:46+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی-گلچین محرم صوتی http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/723 <div align="center">سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی-گلچین محرم صوتی</div><div align="center"><br></div><div align="center">3 ساعت صوتی<br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8307934418/moharam80_part2.mp3.html" target="" title=""><img alt="http://s7.picofile.com/file/8253522300/4_1_.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8253522300/4_1_.jpg"></a><br><br><img alt="http://s2.picofile.com/file/8262384068/jj.jpg" src="http://s2.picofile.com/file/8262384068/jj.jpg" height="394" width="405"> </div> text/html 2017-09-24T21:51:20+01:00 levaozzeynab-zaker.mihanblog.com روح الله سید جواد ذاکر-محرم79 (صوتی) http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/722 <div align="center">سید جواد ذاکر-محرم79 (صوتی) <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">86 دقیقه<br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8307275342/moharam79.mp3.html" target="" title=""><img alt="http://s7.picofile.com/file/8253522300/4_1_.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8253522300/4_1_.jpg"></a><br><br><br><img class="shrinkToFit" alt="http://s1.picofile.com/file/8261597250/%D8%B0%D9%84%D8%A7.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/8261597250/%D8%B0%D9%84%D8%A7.jpg" height="363" width="454"><br><br><br><br><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8253522342/5_5_.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8253522342/5_5_.gif"><br><br><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>** پخش اختصاصی **</strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است </strong></span></p></div>