سید جواد ذاکر

Music v:12 Music v:12 Music v:12 Music v:12

آخرین مطالب ارسالی

کربلایی جواد مقدم به یاد ذاکر-بخش سوم مداحی به یاد سید جواد ذاکر

طبقه بندی: به یاد سید جواد ذاکر، 
http://s3.picofile.com/file/8195623542/leva_banner.gif

بخش سوم مداحی ها به یاد زنده یاد سید جواد ذاکر شامل گلچین مداحی های کربلایی جواد مقدم  به یاد سید (33 فایل)http://s6.picofile.com/file/8195219084/clic_18_.gif

1-شور بسیار طوفانی و زیبا کربلایی جواد مقدم به یاد آ سید جواد ذاکر---بسیار بسیار زیبا
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
2-صحبت های کربلایی جواد مقدم درباره آ سید جواد ذاکر -دومین سالگرد سید
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif

3-کربلایی جواد مقدم-سومین سالگرد ذاکر-هیئت لواالزینب (س)- بخش اول

http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
4-کربلایی جواد مقدم-سومین سالگرد ذاکر-هیئت لواالزینب (س)- بخش دوم
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
5-کربلایی جواد مقدم-سومین سالگرد ذاکر-هیئت لواالزینب (س)- بخش سوم
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
6-کربلایی جواد مقدم-سالگرد ذاکر-هیئت بین الحرمین-بخش اول
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
7-کربلایی جواد مقدم-سالگرد ذاکر-هیئت بین الحرمین-بخش دوم
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
8-کربلایی جواد مقدم-سالگرد ذاکر-هیئت بین الحرمین-بخش سوم
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
9-کربلایی جواد مقدم-سالگرد ذاکر-هیئت بین الحرمین-چهارمین سالگرد
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
10-مداحی زیبا کربلایی جواد مقدم به یاد ذاکر در هفتمین سالگرد سید
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
11-کربلایی جواد مقدم به یاد ذاکر
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
12-مقدم به یاد سید ذاکر

http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
13-مداحی زیبای کربلایی جواد مقدم به یاد آ سید جواد ذاکر
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
14-کربلایی جواد مقدم به یاد سید ذاکر
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
15--کربلایی جواد مقدم به یاد ذاکر-هیئت حر رامسر
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
16-کربلایی جواد مقدم به یاد ذاکر-هیئت لواالزینب (س)-بخش اول
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
17-کربلایی جواد مقدم به یاد ذاکر-هیئت لواالزینب (س)-بخش دوم
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
18-کربلایی جواد مقدم به یاد ذاکر-محرم92
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
19--کربلایی جواد مقدم به یاد ذاکر-
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
20-کربلایی جواد مقدم به یاد آ سید جواد ذاکر
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
21-کربلایی جواد مقدم به یاد آ سید جواد ذاکر
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
22-کربلایی جواد مقدم به یاد آ سید جواد ذاکر
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
23-کربلایی جواد مقدم به یاد ذاکر
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
24-مقدم به سبک سید جواد
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
25-کربلایی جواد مقدم به یاد سید-عاشقانه از ذکر اراباب فاخریم (کامل)
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
26-مقدم-محرم93 به یاد ذاکر1
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
27-مقدم-محرم93 به یاد ذاکر2
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
28-مقدم-محرم93 به یاد ذاکر3
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
29-کربلایی جواد مقدم به یاد سید جواد ذاکر
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
30-کربلایی جواد مقدم به یاد ذاکر
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
31-مقدم شهادت امام هادی به یاد ذاکر
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
32-مقدم به یاد ذاکر-سالگرد
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
33-مقدم به یاد ذاکر
http://s3.picofile.com/file/8195218984/clic_12_.gif
http://s6.picofile.com/file/8195220584/clic2.gif
http://s3.picofile.com/file/8196106176/مقدم6.jpg
http://s4.picofile.com/file/8187022576/لوا_متحرک_1_.gifبرچسب ها: ذاکر، سید جواد ذاکر، به یاد ذاکر، مقدم به یاد ذاکر، ذاکر ومقدم، بزرگترین ارشیو مداحی به یاد ذاکر،  
روح الله شنبه 6 تیر 1394 نظرات() ادامه مطلب
تعداد کل صفحات : 3 | 1 2 3